Forfatterarkiv: evafjo

Møte, Alfa-1 Symposium i Danmark

Styret i Alfa-1 Norge stilte med en representant på møte i København den 12. april i år. Vi var invitert av den danske Alfa- 1 foreningen til møtet for å støtte dem i arbeidet med og få godkjent substitusjonsbehandling i Danmark. Se oppsummering her.

I Norge er det gitt en åpning for  å søke om substitusjonsbehandling etter  visse indikasjoner. Du kan lese nærmere om det i linken under.

Norsk Legemiddelhåndbok