Stikkordarkiv: university health network

Substitusjonsbehandling virker!

Behandling med erstatningsmedisin er effektivt i å bremse utviklingen av emfysem hos pasienter med alfa-1 antitrypsinmangel (A1AD), ifølge en ny studie presentert på 2013 American Thoracic Society International Conference i Philadelphia.

Studien viste at effekten av behandlingen hindrer tap av lunge-vev, målt ved computertomografi (CT) lungetetthet ved full innånding (TLC), som er en mer følsom måling av sykdomsprogresjon enn konvensjonelle parametere. Dette er den første prospektive studien som viser effekt og sikkerhet av erstatningsmedisin i en randomisert, placebokontrollert studie ved hjelp av disse parameterene.

«Vår erfaring med det siste kvarte århundret har vært at erstatningsmedisin er forbundet med bedre bevart lungefunksjon og redusert dødelighet,» sier hovedforfatter Kenneth R. Chapman, MD, direktør for Astma og Airway Centre ved University Health Network, i Toronto.

Denne randomiserte, placebo-kontrollert studie med et følsomt mål på lungetetthet legger de strengeste bevis hittil at erstatningsmedisin forsinker progresjon av emfysem hos pasienter med alfa-1 antitrypsinmangel. Effekten av erstatningsmedisin sees i dette forsøket å være både klinisk og statistisk signifikant. Dette er en endelig styrking av bevis i forskning rundt forsøk på å hindre tap av lunge-vev hos pasienter med denne potensielt ødeleggende sykdommen.

Les pressemelding om studien på http://newswise.com/articles/treatment-with-a1-pi-slows-the-progression-of-emphysema-in-alpha-1-antitrypsin-deficiency

CSL Behring sponset RAPID studien, som tilfeldig tildelt 180 Alpha-1 pasienter å motta enten styrking produktet Zemaira eller en placebo for en to-års periode. Forsøket ble gjennomført på 28 steder i USA, Europa, Canada, Australia og Russland.

Det er planlagt en tilsvarende, nordisk studie i nærmeste framtid. Om Norge skal være representert i studien, avhenger av at norske leger bidrar.

Reklame